Weissfische

Parachondrostoma toxostoma

Family Cyprinidae
References en.wikipedia.org
  infofauna.ch
9 | 19