Weissfische

Parachondrostoma toxostoma

Family Cyprinidae
References en.wikipedia.org
  infofauna.ch
8 | 19